Flat garden[ing] 2021

Norma Gallery
Praha

Flat Garden[ing] je společný výstavní projekt
umělkyně Michaely Vrbkové a architektky Jany
Moravcové. Pracuje se stavebním provázkem
a experimentuje s elementární geometrickou
strukturou vyplétané dvourozměrné plochy.
Objevuje nový potenciál nosné funkce vytvořených
objektů, založený na spekulativním umisťováním v
intimním prostoru bytů.
Flat Garden[ing] je návod, jak s využitím
jednododuché techniky a s minimálními náklady
experimentovat ve vlastním vnitřním či vnějším
městském prostoru.
Garden[ing] je série interaktivních výstav před
vitrínou galerie, v novém veřejně přístupném
výstavním prostoru o rozměrech 2,5 x 2,5 x 0,5m.